✔ Over 30 års erfaring

✔ Stor ekspertise​

✔ Bredt elektronisk kendskab

Arbejdstilsynets krav

Meddelelse fra Arbejdstilsynet november 1996 angående sikkerhedskrav

Kontrolanordning med alarm

Procesventilationsanlæg skal på hver enkelt udsugning være forsynet med en kontrolanordning, der angiver utilstrækkelig funktion. Kontrolanordningen kan fx. være en pressostat.

En kontrolanordning på processventilationsanlæggets hovedstreng er dog tilstrækkelig, hvis den enkelte udsugning ikke er selvstændigt mekanisk drevet og ventilationsanlægget holdes i funktionsdygtig stand ved leverandøren eller anden sagkyndig.

Kontrolanordningen skal udløse en signalgivning (alarm) i form af et lys- eller lydsignal, hvis den utilstrækkelige funktion kan medføre en påvirkning af sundhedsskadelige luftarter, støv e.l. eller ufgøre en risiko for eksplosion. Se nærmere bekendtgørelse om sikkerhedsskiltning og anden form for signalgivning, vedr. lejlighedsvis signalgivning m.m.

Alarmen skal nemt kunne identificeres til den enkelte udsugning eller hovedstreng og skal placeres i arbejdslokalet på et sted, hvor den tydeligt kan ses eller høres af de ansatte.

De ansatte skal instrueres i funktionen af kontrolanordningen og alarmen samt i de forholdsregler, der skal træffes, når alarmen udløses.

​Alarmen skal være tilsluttet to uafhængige energikilder medmindre den sundhedsskadelige påvirkning m.m. ophører samtidig med, at energitilførslen afbrydes. Se nærmere regler om eksplosionsfarlige områder, herunder eksplosionssikring af elektriske installationer og lufthastighedsmålinger.


Kontrolanordninger og alarmer skal i fornødent omfang afprøves med regelmæssige mellemrum.

Ovennævnte gælder også ved etablering af kontrolanordninger og alarmer efter bekendtgørelse om arbejde med kodenummererede produkter, samt efter bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer m.v. 

arb


AT​- MEDDELELSE fra Arbejdstilsynet

Nr. 1.01.8 fra November 1998

læs mere her.

Brug for​ et godt tilbud?

- Det kan vi give dig. ​

 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Kontaktinformationer​

Nordjysk Multiteknik

CVR: 13128383

Postnummer, by & adresse

Kontakt os